Túi đựng rác thải y tế làm từ bột sắn, tại Bệnh viện K.

Túi đựng rác thải y tế làm từ bột sắn, tại Bệnh viện K.

Túi đựng rác thải y tế làm từ bột sắn, tại Bệnh viện K.

Túi đựng rác thải y tế làm từ bột sắn, tại Bệnh viện K.

COMMENTS