Tấm nhựa HDPE DEN

25,000

GIA BAN THEO KG

Danh mục:

Mô tả

TAM NHUA HDPE: 0,6MM–3MM

KHO : 1000MM–1200MM

DAI: THEO YEU CAU