Tấm nhựa HDPE DEN

25,000

Giá sản phẩm được tính theo (kg)
Mã: NTLTNHDPEDEN Danh mục:

Mô tả

TAM NHUA HDPE: 0,6MM–3MM

KHO : 1000MM–1200MM

DAI: THEO YEU CAU