Tag: xử lý chất thải

Theo báo cáo đệ trình lên chính phủ liên bang hôm 1/12, Mỹ là nước gây ô nhiễm nhựa lớn nhất với sản lượng khoảng 42 triệu tấn/năm. Số liệu này nhiều gấp đôi Trung Quốc và nhiều hơn tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) cộng lại. Trung bì [...]
1 / 1 POSTS